Cultuuruiting ‘zwarte piet’ onder druk door haatreacties en (verkapte)dreigementen.

11-10-2019

 

Op een van de vele zwarte pieten facebook pagina’s komen wij onderstaande ‘poster’ tegen, waar op haarfijn wordt uitgelegd wat je als (deugdzaam) burger ‘mag doen’ als je een zwarte piet tegen komt.

De makers van de poster stellen dat iemand met zwart geschminkt gezicht zich niet in openbare ruimtes zou mogen begeven en dat iedere burger de zwarte piet hierop niet alleen aan mag spreken of mag vragen de schmink te verwijderen, zij beweren zelfs dat de zwarte piet verzocht mag worden om de locatie te verlaten en dat notabene de politie mag worden gebeld. Net op het moment dat je denkt dat het niet gekker kan, staat er vervolgens dat het is toegestaan om een burgerarrest uit te voeren. In een poging de boel enige geloofwaardigheid te geven, noemen de makers van de poster nog even een artikel uit het wetboek. 

 

Voorwaarde voor de toepassing van het op de poster genoemde wetsartikel (art. 53 van het Wetboek van Strafvordering) is wel dat er sprake moet zijn van een strafbaar feit. Ze gaan er blijkbaar vanuit dat schminken en verkleden onder de zogenaamde “Boerkawet” (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding) valt. Dat is echter niet het geval. Deze wet gaat namelijk over “gezichtsbedekkende kleding”. Schmink is geen kleding en dus is deze wet hier niet van toepassing. https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34349_wet_gedeeltelijk_verbod

Er is dus geen sprake van een strafbaar feit en daarmee ontbreekt de rechtsgrond om art. 53 toe te passen. Kortom zo’n aanhouding is illegaal.

 

Laat je dus niet intimideren door dit soort ongegronde intimidaties en laat dat de vreedzame uiting van culturele tradities niet in de weg staan. 

 

Bezorgde burger heeft ook vele screenshots onder ogen gekregen, waaruit blijkt dat er onder de tegenstanders van zwarte piet flink wordt opgeroepen om de 3P’s te rapporteren. Hieronder een paar van die oproepen, waarin uiteindelijk ook te lezen valt dat de toon flink dreigend wordt.

Ook de reacties zijn niet mals:

 

Online hebben wij berichten voorbij zien komen waarin men aangeeft te twijfelen aan de echtheid van de haatreacties. Hoe is het mogelijk, vragen zij zich af, dat er zoveel mensen reageren en de pagina van de 3P’s rapporteren, als er zoveel voorstanders zijn van zwarte piet.

Vergeet niet, dat ook al gaat het maar om 5% van de bevolking, deze groep mensen zeer actief is. Zeker op social media.

Onder de 95% van de voorstanders van zwarte piet zijn ook ongelofelijk veel mensen die zich (uit angst) niet uitspreken over zwarte piet. Of de discussie zo beu zijn, dat zij bereid zijn concessies te doen waar zij helemaal niet achter staan, in de hoop dat het dan een keer klaar is.

 

Al die reacties en negatieve aandacht hebben er in geresulteerd dat de groep er mee gestopt is.

We kunnen het ze niet kwalijk nemen natuurlijk, niemand zou op deze wijze in de belangstelling willen staan. Iedereen die de reacties leest kan zich wel indenken dat de schrik er flink in moet zitten.

En niet alleen bij de 3P’s natuurlijk. Iedereen die heeft meegelezen en de poster van stop blackface is tegengekomen zal nu bedenkingen en twijfels hebben over het al dan niet verkleed gaan als zwarte piet. Mensen voelen zich geïntimideerd en niet veilig genoeg om zich nog te verkleden als zwarte piet en zich zodanig op straat te begeven.

 

Het is natuurlijk ontzettend begrijpelijk dat heel veel mensen zich terugtrekken uit de organisatie van Sinterklaas- intochten en feesten. Maar het frustreert enorm dat het kleine groepje mensen dat tegen is toch weer zijn zin krijgt. Of dat nu goedschiks of kwaadschiks gaat. Gaan gemeenten en grote organisaties niet 'om' ? Dan gaan ze over op intimidatie.

 

 

Volg ons op Facebook voor nieuws en updates!