Bezorgde burger

 

Welkom op de website van Bezorgde burger.

Wij zijn een groep bezorgde burgers en richten ons op andere bezorgde burgers.
Bezorgde burger bestaat nog niet zo lang en onze aanhang is nog niet zo groot, maar wij hebben absoluut aspiraties om te groeien.

We leven in spannende tijden. Het kabinet, maar ook de EU, VN en andere bestuurlijke organisaties, rolt het ene na het andere beleidsplan uit zonder dat de bevolking daar goed en wel over geïnformeerd is, laat staan dat ze invloed hebben gehad op de besluitvorming. 

Die plannen raken echter wel onze portemonnee en ook onze persoonlijke vrijheden. Zoals altijd is het de burger die betaalt. 
“Wie betaalt bepaalt” zou je denken maar niets is minder waar.

 

Hierover maken wij ons zorgen, u misschien ook. Maar zijn onze  zorgen wel terecht? Om die vraag te kunnen beantwoorden moet je kijken naar de onderliggende argumenten en feiten. Nu zult u denken dat de gevestigde media ons deze argumenten en feiten wel zal aanreiken. We zien het wel op TV en lezen het wel in de krant, toch? 

In een gezonde democratie zou dat zo moeten werken, maar helaas blijkt dit toch al te vaak een eenzijdige en politiek gekleurde informatiestroom te zijn. We krijgen te zien, horen en lezen wat de politiek ons wil laten geloven. De andere kant van het verhaal krijgt nauwelijks aandacht en als er al aandacht voor is worden de mensen die kritische geluiden laten horen weggezet als populist, racist, xenofoob, extreem rechts en meer van dat soort denigrerende stempels.

 

Op onze site bekijken we de argumenten en toetsen we de feiten zodat we kunnen beslissen of we ons terecht zorgen maken of niet. Dit doen we door te artikelen te schrijven over alle onderwerpen waar wij ons zorgen over maken, maar ook door te vertellen over welke zorgen wij hebben aangehoord. Wij hopen namelijk dat onze lezers net zo verontwaardigd zijn als wij, over wat er momenteel allemaal gaande is in ons land. En wellicht heeft u daar zelf ook wel wat over te zeggen. In dat geval horen wij graag iets van u. 

 

Onze website en ons netwerk achter de schermen gaat groeien. De onderwerpen die wij behandelen, worden steeds diverser. Onder de onderwerpen worden steeds  meer artikelen geplaatst, waarin wij proberen uit te leggen hoe de vork nu precies in de steel zit.

Want waarom protesteren de boeren eigenlijk? En is het terecht dat ze Den Haag proberen wakker te schudden?

Hoe gaat het nu dan in de zorg? Want ook daar is men nog lang niet tevreden en worden er nieuwe vormen van staken bedacht en toegepast.

Maar vergeet ook onze eigen onvrede niet. Wat is eigenlijk het verhaal achter het referendum, dat werd afgeschaft? en hoe zit het met onze pensioenen? Waar hebben wij uiteindelijk nog recht op? En wat is indexeren eigenlijk?

 

Kortom, genoeg onderwerpen voor ons om in te duiken en er voor u een duidelijke uitleg van te maken. Want iedere Nederlander verdiend het om te begrijpen wat er allemaal gaande is in ons mooie land. En die informatie komt volgens ons niet bij de mainstream media (MSM) vandaan. Wij beloven feitelijke informatie, zonder emotie. Wij vertrouwen er namelijk op dat u, als lezer, vanzelf de verbanden zult ontdekken en vanzelf een gezond beeld over de politiek en de huidige gang van zaken kunt ontwikkelen. Wij beloven dat de feiten die wij verwerken in onze artikelen, kunnen worden gecheckt op waarheid en dat als wij u informatie geven die wij niet hebben kunnen checken, wij u zullen vertellen dat het slechts om speculaties gaat. Wij gaan integer om met de informatie die ons bereikt en zullen waar mogelijk áltijd hoor en wederhoor toepassen.

 

Tot slot: zodra u klaar bent met lezen en u uw eigen mening heeft gevormd over wat er allemaal gaande is in ons land, welke volgens ons steeds verder de afgrond in glijdt, kunt u uw eigen conclusies trekken. Wij hopen dat u ons dan ook zult volgen op facebook en ter zijner tijd deel wil nemen aan onze Facebook-community. (Een groep wordt op korte termijn opgericht.) Als deze aanpak u aanspreekt breng onze site dan ook onder de aandacht van anderen in uw omgeving. Dit kan door artikelen te delen op social media of gewoon in gesprekken met de mensen om u heen. 

 

Like onze Facebookpagina om op de hoogte te worden gehouden van nieuws en updates!

 

Wij komen graag met u in contact als u zorgen heeft over een (groot) maatschappelijk probleem, van welke aard dan ook.

u kunt ons bereiken via onze Facebookpagina of per mail