Natuur en Milieu

De mens dankt zijn bestaan aan de natuur en is er op vele manieren afhankelijk van. Zonder natuur geen mens. Het is dus in ons eigen belang dat we er zuinig mee omspringen.

Sinds het bestaan van de mens is de bevolking groeiende, wat betekent dat we telkens een beetje meer van de natuur moeten opofferen. Dat dwingt ons na te denken over hoe we die schade zoveel mogelijk kunnen beperken en de eerder ontstane schade waar mogelijk kunnen herstellen. Kortom nadenken over natuurbehoud.

Natuurbehoud en -bescherming is van alle tijden. Romeinse keizer Hadrianus besloot al in de tweede eeuw na Christus om van de Libanon cederwouden, ter bescherming, een keizerlijk domein te maken, nadat deze bijna verdwenen waren. In de 15e eeuw startte de indische goeroe Jambheshwar het Bishnoïsme, dat is een hindoeïstische geloofsstroming, die streeft naar natuurbehoud en bescherming voor alle vormen van leven. Door de jaren heen zijn er steeds meer vormen van natuurbescherming bij gekomen. Door de sterke bevolkingsgroei, industrialisatie, toegenomen welvaart en allerlei andere hieraan verbonden oorzaken wordt de natuur steeds meer bedreigd.

 

Bezorgde burger is voor het bewaren van oude cultuurlandschappen, maar is ook voor natuur die past bij een moderne samenleving en een moderne samenleving die past bij de natuur.

We bewaren cultuurlandschappen door bijvoorbeeld ‘weidevogelbeheer’ en ‘slootkantenbeheer’. Er zijn verschillende boeren in Nederland, die nadrukkelijk rekening houden met de Nederlandse natuur. Zij maaien het gras niet, als weidevogels op hun land aan het broeden zijn en maaien niet vlak aan de slootkant, zodat het behoud van (zeldzame) planten en verscheidene insecten en dieren die daar leven kan worden gewaarborgd. 

Bij het scheppen van natuur die past bij een moderne samenleving valt te denken aan het aanleggen van parken, natuurreservaten en -monumenten. 

Voor behoud van zowel cultuurlandschappen, als natuur die past bij de moderne samenleving en andersom is een goed milieubeleid van essentieel belang.

 

Bezorgde burger zal in verschillende artikelen uiteenzetten wat er mis gaat en zal onderzoeken welke wet- en regelgeving daadwerkelijk goed is voor ‘natuurbehoud en het milieu’ en welke alleen maar ten gunste zijn van absurde klimaatdoelstellingen. Daarnaast zijn wij benieuwd of er effectieve alternatieven zijn die minder maatschappelijke spanningen veroorzaken.

 

Volg ons op Facebook voor nieuws en updates.

 

Wij komen graag met u in contact als u zorgen heeft over een (groot) maatschappelijk probleem, van welke aard dan ook.

Met suggesties en vragen kunt u contact met ons opnemen.