Beneden peil

27-10-2019

Nederland vol? Ons grond water zegt van wel.

 

Ons grondwater is de laatste jaren zorgwekkend beneden peil. Hoe is dit ontstaan, wat zijn de gevolgen en wat kunnen we er aan doen?

 

Er zijn een paar redenen waardoor ons grondwater zo is gezakt. 

Ten eerste zijn we nu met veel meer inwoners dan pak `m beet honderd jaar geleden.
Logisch dat het watergebruik, mede dankzij de hogere hygiëne standaard, gestegen is. Al die extra mensen moeten bovendien ergens wonen en werken en daartoe worden weilanden omgetoverd in woonwijken en industrieterreinen die allemaal bestraat en betegeld zijn en waar regenwater via het riool wordt afgevoerd en dus geen kans meer krijgt in de grond te zakken. De bevolkingsgroei heeft dus een dubbel nadelig effect op het grondwaterpeil.

Daarnaast betegelen en bestraten steeds meer mensen hun tuinen. Ook hier krijgt het regenwater dus geen kans meer in de grond te zakken maar wordt direct via het riool afgevoerd.

 

Het regenwater dat via het riool wordt afgevoerd gaat direct door naar de waterzuivering. Na zuivering wordt het water veelal geloosd op het oppervlaktewater, een meer, een kanaal of rivier en verdwijnt uiteindelijk in de zee, zodra het oppervlaktewater boven een bepaald peil stijgt. Soms wordt er direct op zee geloosd. Er komt nauwelijks water de grond in. Hierdoor zakt ons grondwater tot (ver) beneden peil.

 

Ook de hoeveelheid regen heeft een directe invloed op het grondwaterpeil. Hoewel Nederland in de periode 1910-2017 steeds natter is geworden, was 2018 een zeer droog jaar met maar 607 mm regen tegenover gemiddeld 847 mm. Dit had een directe invloed op het grondwater.

Daarnaast heeft de  aanvoer van water uit het buitenland via de rivieren, zeker in droge tijden, een effect. Met dit water kan het waterpeil in sloten en kanalen op de juiste hoogte gehouden worden. Als er via de rivieren minder water ons land in stroomt, zoals in 2018,  dan daalt het waterpeil in de rivieren. dat water kunnen we dan niet gebruiken om het waterpeil in de sloten en kanalen aan te vullen, met als gevolg dat ons grondwaterpeil daalt.

 

Wat zijn de gevolgen?

Ons grondwater komt niet meer genoeg naar de oppervlakte om de gewassen te voorzien van voldoende water. Hierdoor moeten we onze tuinen steeds vaker en langer sproeien. Huishoudens gebruiken daarvoor vaak drinkwater. Ook de boeren, tuinders én de gemeenten moeten vaker en langer sproeien om hun gewassen in leven te houden. Buiten dat dit hoge kosten met zich meebrengt, is dit niet duurzaam.

 

Omdat ons land grotendeels onder zeeniveau ligt zal zeewater via de bodem proberen het grondwaterpeil en het oppervlaktewater aan te vullen waardoor ons land verzilt.

 

Voor ons drinkwater maken we voornamelijk gebruik van grondwater dat ook nog eens  gezuiverd en gefilterd wordt. Als het grondwaterpeil daalt, dan moet het van grotere diepte opgepompt worden en nog meer gezuiverd worden vanwege de kans op verzilting. Dat  betekent extra moeite en dus extra kosten.

 

Daarnaast kan door verdroging van het land onze bodem dalen en moeten we dijken en andere waterwerken verhogen. Een kostbare grap die uiteindelijk door de burger betaald zal moeten worden.

 

Kortom een laag grondwaterpeil is een bron van ellende en zeer kostbaar dus moeten we het zoveel mogelijk voorkomen.

 

Wat kunnen we er aan doen?

De hoeveelheid neerslag is een gegeven en dat geldt ook voor de hoeveelheid water dat via de rivieren vanuit het buitenland ons land binnen stroomt. We hebben dit niet in de hand.

 

Bij onze bouwplannen kunnen we wel rekening houden met grondwater door de aanleg van meer groen in wijken en op bedrijventerrein, door te kiezen voor poreuze bestratingsmaterialen of door het aanleggen van vijvers als waterberging.

 

In de woningbouw kun je een grijswatercircuit aanleggen. Hierbij wordt regenwater van de daken opgevangen en opgeslagen voor gebruik in de wasmachine, om de wc mee door te spoelen, de tuin te sproeien etc.. Daardoor hebben we minder grondwater nodig  om er drinkwater van te maken.

 

Als burger zelf kunnen we ons watergebruik zoveel mogelijk beperken door korter te douchen, pas de wasmachine te laten draaien als de trommel vol is, de vaatwasmachine goed te vullen en dan pas aan te zetten en door kranen niet onnodig te laten lopen. 

Een andere manier om bij te kunnen dragen aan het op peil houden van het grondwater is door  tegels uit de tuin te halen en planten te plaatsen of de ruimte vullen met grind. U kunt er ook voor kiezen om in die vrijgekomen ruimte wilde bloemen te planten. Ze zijn niet alleen erg mooi, maar trekken ook bijen aan die het op dit moment ook erg moeilijk hebben.
Of misschien plant u tomatenplanten, zodat u die onbespoten uit uw eigen tuin kunt eten :-). Daarnaast kun je denken aan de aanschaf van een regenton. Ze zijn te koop in allerlei vormen en maten en gemaakt van verschillend materiaal. Van redelijk geprijsd, tot behoorlijk prijzig. Gebruik maken van een regenton is enorm duurzaam. Het water hoeft niet eerst kostbaar gezuiverd te worden en er hoeft geen grondwater te worden opgepompt om de tuin te voorzien van water. Leuke bijkomstigheid is dat regenwater  voedzamer is dan maximaal gezuiverd water. 

 

Like onze Facebookpagina om op de hoogte te worden gehouden van nieuws en updates!

Wij komen graag met u in contact als u zorgen heeft over een (groot) maatschappelijk probleem, van welke aard dan ook.

Met suggesties en vragen kunt u contact met ons opnemen.