Bouwprotest
30 Oktober 2019

2-11-2019

Verslag bezorgde burger van Grond in verzet

Woensdag 30 Oktober vond er op het Malieveld weer een grote actie plaats in het kader van de stikstofproblematiek. Dit maal was het met name de bouw, transport en de grondverzet bedrijven die aandacht wilden vragen voor de catastrofale gevolgen die de maatregelen voor hun bedrijven dreigen te hebben. De boeren waren ook weer present. Naast de stikstofproblematiek stond ook PFAS op de agenda. Ook nu was `bezorgde burger’ aanwezig om hun steun te betuigen aan de actievoerders, in gesprek te komen over de problemen die zij ervaren en getuige te zijn van het verloop van de demonstratie . Hieronder een verslag van de dag zoals wij hem beleefd hebben.

 

‘s Morgens reisden we, voorzien van de nodige proviand, per auto af naar Den Haag. Al snel werd op de radio opgeroepen niet meer naar het Malieveld te reizen omdat dat inmiddels al vol stond. Als alternatieve locatie werd het ADO Den Haag stadion aanbevolen en van daaruit werden pendelbussen ingezet naar het Malieveld. Prima geregeld op zich.

 

In de bus werd al snel duidelijk dat de aanvoerroutes naar het Malieveld vaststonden en verkeersregelaars de grootste moeite hadden alles in goede banen te leiden. De stemming onder onze medepassagiers was ontspannen en positief. 

 

Aangekomen op het Malieveld mengden we ons in de inmiddels in grote getalen toegestroomde massa demonstranten onder een oorverdovend geluid van claxons voortgebracht door een bonte stoet voertuigen. Een imposant spektakel.

 

Ook hier was de sfeer ontspannen en gemoedelijk en afgezien van wat verdwaald vuurwerk voltrok alles zich rustig en ordelijk.

Door de opgelopen vertraging in verband met de verkeersdrukte en de afgelegen parkeerlocatie hadden we wat toespraken gemist. Wel werd duidelijk dat ook deze keer de politiek hun begrip voor de situatie van de getroffen sectoren uitspraken zonder enige overtuiging en wederom zonder te komen met  concrete oplossingen. Al met al veel loze beloften en electorale vleierij. Na het verplichte nummer op het podium verdwenen de politici snel van het Malieveld.

 

Hoewel de teleurstelling onder de demonstranten duidelijk voelbaar was bleef de sfeer prima en was voor ons het moment aangebroken om wat rond te lopen en gesprekken aan te knopen. We liepen op een duidelijk samengepakte groep demonstranten toe en zagen daar Geert wilders die zich tussen de demonstranten had begeven om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de sentimenten en problemen van de aanwezigen. Hij was blijkbaar de enige politicus die het aandurfde om zich in de massa te begeven. Dit kon rekenen op de sympathie van de toegestroomde menigte.

 

Uit de gesprekken die wij ter plaatse voerden kwamen een aantal schrijnende gevallen naar boven. Zoals een ondernemer met 20 man personeel die nu nog slechts één aflopend project onderhanden had, waarmee hij een man of 4 nog maximaal een maand aan het werk kon houden, terwijl er al contracten lagen voor andere projecten die door deze maatregelen nooit opgestart waren. Hij probeerde de rest van zijn personeel aan boord te houden door de salarissen uit zijn reserves en uit eigen zak te betalen. Het geld is inmiddels op en als die andere projecten niet binnen een maand opgestart kunnen worden zit er niet anders op dan voor het grootste deel van zijn personeel ontslag aan te vragen. “We zijn één grote familie en daar lig ik ‘s nachts echt wakker van” waren zijn geëmotioneerde woorden. “Stel je eens voor dat, met de kerst in aantocht, dit de boodschap is die je de mannen moet gaan vertellen. Ergens anders aan de slag gaat ze ook niet lukken want de hele sector ligt op zijn kont en voordat de WW-uitkering geregeld is ben je zomaar een maand of wat verder”. Een ander geval betrof een ZZP-er die begaan is met het milieu en net geïnvesteerd heeft in een nieuwe shovel die voldoet  aan de allerlaatste milieuvoorschriften. Dat is toch een investering van ruim € 80.000. Uiteraard gefinancierd met geleend geld tegen een stevige rente. Die rente en aflossing  lopen door terwijl de shovel niets staat te doen en dus geen geld oplevert. In zijn woorden “als ik niet snel geld kan gaan verdienen met dat ding ga ik failliet en uiteraard heb ik geen recht op WW”. 

Dit soort verhalen waren geen uitzonderingen. Ook individuele bouwvakkers maken zich zorgen om hun baan. Het water staat een heleboel mensen echt aan de lippen en opmerkingen vanuit de politiek, dat ze opnieuw zullen kijken of ze wat aan de normen kunnen doen, gaan deze mensen niet helpen. Er zijn nu direct oplossingen nodig anders is het te laat. Dan wordt het dus de put dempen als het kalf al verdronken is. “Too late and too little” zouden de Engelsen zeggen.

 

De demonstratie werd helaas vroegtijdig afgebroken omdat er ergens een opstootje zou zijn  geweest. Volgens ooggetuigen nadat een politieagent een demonstrant die klem stond in de menigte een duw gaf  en deze terug had geduwd waarop een handgemeen was ontstaan en de politie hard ingreep. Het opstootje vond plaats buiten het hoofdterrein en had maar even geduurd. Tot verdere escalatie had het niet geleid en de mensen op het veld hadden het niet eens gemerkt. Maxime Verhagen, de oud politicus die nu een baantje heeft gevonden als voorzitter van Bouwend Nederland, verloochende zijn politieke afkomst niet door dit voorval in zijn toespraak nog even uitdrukkelijk onder de aandacht te brengen.

 

De verbazing en teleurstelling onder de aanwezigen over dit abrupte einde was groot maar desondanks keerde een grote stoet demonstranten en hun voertuigen gedisciplineerd huiswaarts. Niet alle teleurgestelde demonstranten lieten zich hierdoor ontmoedigen en bleven achter op het Malieveld. Later leidde dit opnieuw tot een confrontatie met de politie die met veel machtsvertoon het terrein probeerde schoon te vegen. Al snel circuleerde er een filmpje van een ME-busje dat bewust in reed op een groep demonstranten om één persoon op te pakken die met flessen of een flesje zou hebben gegooid. Een gevaarlijke en in onze optiek buiten proportionele actie.

 

Wij hadden het Malieveld toen al verlaten om verderop te kijken wat er waar was van de geruchten dat er nog vele demonstranten met hun voertuigen onderweg waren maar door de politie in een fuik klem waren gezet. Inderdaad bleek dit het geval te zijn. Een lange rij voertuigen van de bouw en de boeren stond voor de tunnel vast. Ook elders tot ver buiten het Malieveld zagen we op de terugreis wegomleidingen en afzettingen. 

Kunnen we bij het zien van deze taferelen nog wel stellen dat iedere burger het recht heeft om te demonstreren? Of is dit een verwoede poging van de gevestigde politiek om de demonstratie klein te houden, ver verwijderd van het werkelijke centrum van de politieke macht?

 

Bezorgde burger heeft er in elk geval geen (blind) vertrouwen in. Daarom blijven we de situatie volgen en erover schrijven.

 

Like onze Facebookpagina om op de hoogte te worden gehouden van nieuws en updates!

 

Wij komen graag met u in contact als u zorgen heeft over een (groot) maatschappelijk probleem, van welke aard dan ook.

Met suggesties en vragen kunt u contact met ons opnemen.